De Wegenbelasting logo
AUTOBESTELAUTOMOTORCAMPERHANDELAARSKENTEKENAUTOBUS

Nederland exporteert massaal zuinige jonge autosDe Nederlandse automarkt kende de laatste jaren een flinke instroom van zuinige, al dan niet geëlektrificeerde modellen. Deze auto’s worden niet afgereden, maar verdwijnen na een jaar of 4 en masse over de grens. De verklaring hiervoor ligt voor de hand: niemand gaat voor zijn plezier in een underpowered diesel- danwel hybridegebakje rijden, dat doe je omdat het zakelijk aantrekkelijk is en je een lage bijtelling betaalt. In tegenstelling tot privébezit dat vaak tot de sloop in het land blijft gaan de zakelijke modellen vaak jong de grens over, richting het oosten. Daarnaast waren veel 14% bijtellers vroeger vrijgesteld van wegenbelasting, en nu niet meer. Al die BlueMotions e.d. moeten dus worden gedumpt, maar niemand wil ze hier hebben.

Hybride verkoop en export n.a.v. wegenbelasting kosten (bron: TNO)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) liet TNO onderzoek doen naar de trends, en dat kwam met een rapport op de proppen. Hierin spreekt het van “een tweedeling in het autobezit [..]. Dieselauto’s en andere voertuigen voor de zakelijk (sic, red.) markt, worden voor een groot deel al op jonge leeftijd geëxporteerd. De eerste piek in deze export ligt sinds 2010 bij vier jaar maar daarna verdwijnt het grootste deel van de zakelijke auto’s alsnog naar het buitenland. Daartegenover staan benzineauto’s in privébezit, die ongeveer 17 jaar mee gaan en hoofdzakelijk worden gesloopt nadat verschillende eigenaren erin gereden hebben.“

Ergo: het schone spul vertrekt (ongeveer de helft van de hybrides voor het zesde levensjaar), en het minder schone spul blijft. Dat is overigens geen reden tot paniek, zo lang er maar iets nog schoners voor het geëxporteerde voertuig in de plaats komt ‘vergroent’ het wagenpark. Wel geeft het TNO de overheid een tip mbt de stimulering van zuinge auto's: het verdient aanbeveling om er bij fiscaal stimuleringsbeleid rekening mee te houden dat deze categorieën niet de gehele levensduur in Nederland blijven.

Oldtimers

Ook wordt terloops aangehaald dat “sinds eind 2012 is de import van oldtimers omgeslagen in een export van oldtimers“, dit natuurlijk door de wegenbelasting die afgeschaft werd voor oldtimers.

Tot slot een interessant weetje: van de bijna 10.000 Ampera’s, Volts en Prius plug-ins zijn in totaal precies 3 voertuigen geëxporteerd. Logisch, het leasecontract moet eerst afgerond worden, die uitstroom komt ergens in 2015/2016. Bekijk ook even onderstaande grafiek, waarin het stimuleringseffect van overheidswege mooi naar voren komt. Zie je de enorme pieken vlak voor elke aanpassing van de CO2-grenzen voor de bijtelling?