De Wegenbelasting logo
AUTOBESTELAUTOMOTORCAMPERHANDELAARSKENTEKENAUTOBUS

Wegenbelasting 2015

Het kabinet wil de belastingen voor de auto, zoals bijtelling, BPM en wegenbelasting aanpassen en vereenvoudigen. Belangrijkste uitgangspunt voor de overheid is het gebruik van zeer zuinige auto’s nog meer stimuleren en daarom betaalt u voor alleen nog voor de meest zuinige auto’s minder autobelastingen.Gezien het gehele belastingstelsel herzien zal worden heeft het kabinet grote wijzigingen omtrent de wegenbelastingen en andere alle autobelastingen uitgesteld en er zal dus in 2015 weinig veranderen. Het kabinet heeft wel voorstellen gedaan in het Belastingplan 2015 voor grote wijzigingen in 2016 en de Eerste en Tweede Kamer hebben deze voorstellen goedgekeurd.

Verhoging wegenbelasting

De wegenbelasting wordt opgebouwd uit twee delen, namelijk een rijksdeel en een provincial deel. De hoogte van het provinciale deel, de provinciale opcenten, wordt bepaald door de provincie. De provincie krijgt wel een maximum door de overhead opgelegd waarmee zij de opcenten mag verhogen. Het rijksdeel is in 1994 vastgelegd en wordt jaarlijks gecorrigeerd met de inflatie.

Voorbeeld: Een auto welke 1.360 kg weegt, op bezine rijdt en in de provincie Noord-Holland geregistreerd staat betaalt u in 2015 724 euro aan wegenbelasting voor. Dat bedrag is opgebouwd uit 260 euro (36%) rijksdeel en 464 euro (64%) voor het provinciale deel.

Inflatiecorrectie rijksdeel

Het rijksdeel is in 2015 verhoogd met een inflatiecorrectie van 0,9%. In 2014 bedroeg deze verhoging 1,4%.

Provinciale opcenten

Ongeveer de helft van de provincies verhoogd jaarlijks het provinciale deel van de wegenbelasting. In een tabel van het CBS kunt u de opcenten terugvinden van de laatste jaren. De opcenten worden bepaald op basis van de in 1994 vastgestelde hoofdsom per gewichtklasse.

Wijzigingen in de (Wet op de) Belasting van Personenauto`s en Motorrijwielen (BPM)

Vanaf heden is in de BPM het onderscheid tussen benzineauto’s en dieselauto’s komen te vervalllen, wel blijft de dieseltoeslag bestaan. Vrijstelling van de BPM blijft alleen nog bestaan voor auto’s die 0 gram CO2 per kilometer uitstoten. Deze vrijstelling wordt gehandhaafd tot en met 2017 en wordt zit dus ook in het Belastingplan van 2016.

Voor voertuigen waar de CO2-uitstoot niet kan worden aangetoond zal deze vastgesteld worden op 507 gram per kilometer voor een benzineauto en voor een dieselauto is dit 356 gram per kilometer.

Wegenbelasting 2015 per provincie

In Nederland wordt de hoogte van de motorrijtuigenbelasting onder andere bepaald door de provincie waarin u woont evenals enkele andere factoren (zoals welke brandstof uw voertuig verbrandt en het gewicht van het voertuig). Hoeveel u nu en in 2015 aan wegenbelasting moet betalen kun u eenvoudig berekenen op deze website.

Blijf deze pagina in de gaten houden om altijd up-to-date te zijn van het laatste nieuws over wat er precies gaat veranderen in 2015, hoewel er weinig heel spectaculaire veranderingen verwacht worden volgend jaar.

Gerelateerde pagina's